CLIL in het Nederlands

Heb je wel eens van CLIL gehoord, maar zou je het ook willen toepassen in Nederlandstalig onderwijs?

Of misschien geef je al les in het tweetalig onderwijs, maar zou je graag handvatten krijgen voor het toepassen van deze didactiek in je Nederlandse lessen?

Schrijf je dan in voor deze unieke cursus: CLIL in het Nederlands!

Nadat ik CLIL ging toepassen in mijn Engelstalige lessen, veranderde ik ook de lessen die ik in het Nederlands gaf.

CLIL Docent

Waar gaat CLIL over?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is de didactiek van het tweetalig onderwijs. De belangrijkste aandachtspunten in deze didactiek zijn het actief betrekken van alle leerlingen bij de les en de aanvullende aandacht voor taal. Je leert immers geen taal door ernaar te luisteren, maar door hem te gebruiken.

Voordelen van CLIL

Aandacht voor taal

Hogere betrokkenheid leerlingen

Meer variatie in je les

Waarom in het Nederlands?

Ondanks dat CLIL eigenlijk voor het tweetalig onderwijs ontwikkeld is, zijn heel veel onderdelen ook nuttig voor het Nederlandstalige onderwijs. Behalve dat leerlingen actief moeten worden betrokken (activerende didactiek) is de aanvullende aandacht voor taal in veel klassen geen overbodige luxe. Denk aan leerlingen voor wie Nederlands een tweede taal is of leerlingen die moeite hebben met de nieuwe termen in de klas.

Locatie:

Comenius Lyceum, Lijstersingel 18, Capelle a/d IJssel

Data bijeenkomsten:

21  maart: 14:15-17:15

20 april: 14:15-17:15

25 mei: 14:15-17:15

Data in het nieuwe schooljaar worden later bekend gemaakt


Kosten: 

247,- per workshop

997,- voor het hele traject (dus twee workshops gratis)

Heb je vragen?  Of  wil je meer informatie? 

Stuur een bericht je naar contact@clilmedia.com

Wat wordt er behandeld in de cursus?

Aan de hand van de CLIL Roadmap behandelen we in 6 bijeenkomsten allerlei aspecten van CLIL, zodat je je lessen op een actieve en taalgerichte manier kan geven en leerlingen meer betrokken zijn in je les

Workshop overzicht

Workshop 1: Wat is CLIL?

21 maart 14:15-17:15

We behandelen de basis van CLIL en zorgen ervoor dat je het zonder extra werk kan herkennen en toepassen in je volgende les.

Workshop 2: Taalvaardigheden

20 april 14:15-17:15

We kijken naar de rol van taal in je les en zorgen ervoor dat je weet hoe je leerlingen meer aandacht voor de taal kan laten hebben in de klas.

Workshop 3: Scaffolding & Denkvaardigheden

25 mei 14:15-17:15

We verkennen wat 'scaffolding' is, maar vooral hoe je dit praktisch in je les kan toepassen zodat leerlingen meer structuur krijgen bij het aanleren van nieuwe dingen.

Workshop 4: Activiteit ontwerp

Dag in schooljaar 2023-2024

We bekijken wat er in een goede CLIL activiteit moet zitten en ontwikkelen er een paar die direct toegepast kunnen worden in de volgende les.

Workshop 5: Les ontwerp

Dag in schooljaar 2023-2024

We behandelen de vier lesfasen die in iedere les voorkomen en ontwikkelen een lesplan met CLIL activiteiten voor iedere fase zodat leerlingen constant betrokken en actief zijn.

Workshop 6: Feedback en toetsing

Dag in schooljaar 2023-2024

We bespreken welke feedback het meest effectief is vooral zowel de inhoud als de taal van de les en reflecteren hoe we dit het beste kunnen toepassen in onze les.

Heb je vragen?  Of  wil je meer informatie? 

Stuur een bericht je naar contact@clilmedia.com

Over de trainer

Patrick de Boer


Met 6 jaar ervaring als tto leerling en 15 jaar als tto wiskunde docent weet Patrick waar hij het over heeft als het gaat om tweetalig onderwijs. Hij helpt al jaren docenten binnen het tweetalig onderwijs met het inzetten van de CLIL didactiek zonder dat het meer tijd kost.


Nu wil hij deze ervaring en kennis graag delen zodat zook docenten die lesgeven in het Nederlandstalige onderwijs hun lessen meer taalgericht te maken, waarbij leerlingen allemaal betrokken zijn en actief leren.

>